TJÄNSTEUTBUD

 

Vi hjälper företag och organisationer att utvecklas mot ökad arbetsglädje och effektivitet i verksamheten. Vi skräddarsyr även uppdrag enligt era behov och önskemål.

 

 

 

JTI personlighetsprofil

Användningsområden: Individuell utveckling, förbättrad kommunikation samt ett effektivare arbetssätt. Decision Dynamics JTI ett bra verktyg för att förbättra kommunikationen, lösa konflikter, utveckla tolerans samt lära sig att förstå och respektera varandras arbetsstil.                                                                
Kontakta: Lars Eriksson, 076-126 42 40, lars@kunskap-kompetens.se

 

 

Jobbväxling -  Outplacement                                                            
Användingsområden: Möjlighet till ett förändringsstöd som innebär ett jobbväxlingsprogram för för företagets medarbetare i behov av nyorientering. Målet är att ta tillvara mänskliga resurser på ett konstruktivt och ansvarsfullt sätt, både hos företaget och medarbetaren. Fokus är att hitta möjligheter och lösningar för medarbetaren utanför den nuvarande arbetsplatsen.
Kontakta: Hans Skoglund, 070-674 79 61, hans@kunskap-kompetens.se

 

 

Karriärcoach                                                                                                                                               
Nu har du som privatperson möjlighet att träffa en karriärcoach! Du kanske har ett jobb idag men funderar på att hitta ett annat jobb för att prova något nytt, fördjupa dina kunskaper eller så är du helt enkelt redo för att byta jobb då du länge gått och funderat på det av olika skäl. En karrärcoach kan hjälpa dig. 

Kontakta: Lars Eriksson 076-1264240 lars@kunskap-kompetens.se
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Det här kan vi hjälpa till med:

 

- Personalutveckling

- Teambuilding och grupputveckling

- Utbildningsresurs

- Föreläsning inom coaching, JTI

- Föreläsning organisation, ledarskap

- Projektledning och projektutbildning

- Krishantering

- Rekrytering

- Jobbväxling - outplacement

- Medarbetarutveckling

- Karriärväxling  - få hjälp med ny karriärväg