OMSTÄLLNING

 

Omställning - ett laddat ord idag. Men omställning kan också innebära en möjlighet. En möjlighet att byta arbete, bransch eller inriktning. Kanske studier är lösningen. Hur som helst är det alltid en kris, stor eller liten, som man kommer in i när man är tvungen att sluta sitt arbete. Det är här vi kommer in.


Vi samarbetar med Startkraft, Trygghetsrådet och Trygghetstiftelsen och hjälper individer med sin specifika omställningsprocess när de blivit uppsagda från sitt arbete. Förutom individuella samtal ordnar vi gruppaktiviteter då vi märkt att kombinationen ger gott resultat för individerna. Vi har personal som har mångårig erfarenhet av att möta människor i en obekväm situation som det innebär. Vi möter varje individ och hjälper denne att reflektera över hur man skall gå vidare. Processen är olika utifrån varje individ och måste få ta den tid det tar. Vi har resurserna att möta upp individen där den just nu befinner sig och anpassar ett program där målet är att gå i mål - dvs ett nytt arbete.

Vi har arbetat med omställningsproblematik sedan 1997 och då både tjänstemän och yrkesarbetare. Totalt har vi handskats med tusentals personer i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten.

Vanligtvis finns det en finansier i form av trygghetsförsäkring eller Arbetsförmedling som ger oss uppdragen. Läs mera om detta på flikarna under Omställning.
Är du intresserad av mer information? Anmäl ditt intresse här.

Kontaktperson:
Telefon:
E-post: