PERSONAL

 


Per Bengtsson
VD
Tfn: 090-778600, 070-2110402
E-post: per@kunskap-kompetens.se

Hans Skoglund
Sälj & Marknadsansvarig
Tfn: 090-778600, 070-6747961
E-post: hans@kunskap-kompetens.se

Anna Widmark
Rektor Norrlands Yrkeshögskola
Tfn: 090-778600, 070-6098304
E-post: anna@kunskap-kompetens.se

 
Jeanette Boström

Huvudlärare, Bygglovshandläggare
Tfn: 076-1264240
E-post: jeanette.bostrom@nyhs.se

Sofia Vestlin

Utbildningsadministratör
Tfn: 070-6098660
E-post: sofia.vestlin@nyhs.se

 
Barbro Wimelius
Psykolog
Tfn: 070-4449965
E-post: mail@barbrowimelius.se

 

VÅR KOMPETENS

 

- Projektledning

- IT

- Handledning

- Organisation och ledarskap

- Psykologi

- Beteendevetenskap

- Coaching 

- Certifierad JTI-konsult

- Studie och yrkesvägledning

- Rekrytering

- Personalledning

- Arbetsplats – och grupputveckling

- Omställningsarbete

- Personal- och arbetslivsfrågor

- Presentationsteknik