TIDIGARE UPPDRAG

 

Vi har under drygt 15 år arbetat med uppdrag inom omställning. Några exempel på olika uppdrag är:

BAE SYSTEM ÖRNSKÖLDSVIK

Under 2008 varslade dom ett antal yrkesarbetare ca 45 personer. Vi i Kunskap & Kompetens fick via Startkraft AB förfrågan om att gå in med jobbcoachning för dessa. Två personer coachade under ca ett år med ett mycket gott resultat.

VOLVO LASTVAGNAR UMEÅ

När krisen slog till hösten 2008 lamslogs många industriföretag. Fordonsbranschen var en bransch som snabbt fick det tufft. Eftersom vi i Kunskap & Kompetens representerar Startkraft AB fick vi en förfrågan om att gå in och hjälpa Volvo i Umeå med deras omställning av deras yrkesarbetare. Man varslade i två omgångar 485 personer + 602 personer. Alla fick ett erbjudande om vår hjälp. En stor majoritet valde vårt stöd. Resultatet av omställningen har varit mycket bra för de flesta. Totalt har 14 arbetsmarknadscoacher från oss varit inblandade i projektet vilket pågått sedan januari 2009 och avslutas tidigt våren 2010.


ASTRAZENECA UMEÅ

Under 2011 genomgick AstraZeneca en stor förändring då verksamheten lades ned för att flytta till Södertälje. I den processen engagerades Startkraft för stödet till de kollektivanställda. Totalt rörde det ca 100 personer.

ÖVRIGT

Förrutom de som nämns ovan har vi coachat ca 300 enskilda deltagare utifrån TSL:s avtal som började tillämpas 2005. Dessa deltagare kommer från mindre företag i vår region.

TRR i Västerbotten, Västernorrland och Norrbotten har sedan 1997 nyttjat våra tjänster när det gäller praktikprojekt för deras deltagare. Vi har utvecklat ett koncept där praktik har varit allas focus för att komma ut på nytt i yrkeslivet. Resultatet har varit mycket gott och vi har sedan genomfört totalt 17 projekt byggt på samma koncept.

Arbetsförmedlingen har externa aktörer idag. Vi är en av dom. Vi levererar idag Jobbcoachning i Västernorrland och Västerbotten med ett mycket gott resultat. Vi har även genomfört ett antal utbildningsprojekt - ett tiotal - sedan 1997.

Är du intresserad av mer information? Anmäl ditt intresse här.

Kontaktperson:
Telefon:
E-post: