STARTKRAFT

 

JOBBCOACHNING PÅ UPPDRAG AV STARTKRAFT
Kunskap & Kompetens har sedan 2005 ett samarbetsavtal med Startkraft där vi har en roll som jobbcoacher för uppsagda personer på kollektivsidan. I grunden finns ett avtal mellan Startkraft och Trygghetsfonden TSL. TSL har till uppgift att underlätta omställning för arbetare inom den privata sektorn. Vi arbetar som underleverantör inom det geografiska området Västerbotten och Västernorrland. 

Vi jobbar väldigt individinriktat med ett starkt focus på att ge individen verktyg och en stark grund att nå vidare i arbetslivet. Omställningsprogrammen pågår under maximalt 12 månader eller så långt som individen har behov av stöd och stöttning. Läs vidare om Startkraft på www.startkraft.se. Du är också välkommen att kontakta Hans Skoglund 070-674 79 61 eller Lars Eriksson 076-126 42 40 om du önskar vidare kontakt med Startkraft.

 

Behöver ni mera information om TSL och omställningsarbete - hör gärna av er så kommer vi ut och informerar eller läs på www.tsl.se.

Har du ett behov att anställa kompetent personal på kollektivsidan? Vi har via våra projekt många och bra kontakter med arbetssökande som är "på väg" mot ny anställning. Kontakta oss på info@kunskap-kompetens.se eller ring på 090-77 19 30 kan vi berätta mera!
 

Är du intresserad av mer information? Anmäl ditt intresse här.

Kontaktperson:
Telefon:
E-post: